DEUGDELIJK BESTUUR BIJ HET VLAAMSE KRUIS

Mensen die hun bestuur- en managementervaring wensen te delen.

Meer info: www.hvk.be/gezocht 

Het antwoord dat we zochten was "zooschool"

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit ten minste 7 en ten hoogste 11 person

Artikel 23 van de statuten van Het Vlaamse Kruis vzw bepaalt dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit ten minste 7 en ten hoogste 11 personen.

In maart 2016 verkoos de Raad van Bestuur onder haar leden een nieuwe voorzitter.
Gunther Groenen neemt hiermee de fakkel over van Gilbert Martein.