90 jaar worden als vereniging is speciaal. 90 jaar staat voor een zekere waarde.

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit ten minste 7 en ten hoogste 11 perso

Artikel 23 van de statuten van Het Vlaamse Kruis vzw bepaalt dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit ten minste 7 en ten hoogste 11 personen.

In maart 2016 verkoos de Raad van Bestuur onder haar leden een nieuwe voorzitter.
Gunther Groenen neemt hiermee de fakkel over van Gilbert Martein.