Het Vlaamse Kruis kent een lange geschiedenis van vrijwilligerswerk.  Ook vandaag

Het Vlaamse Kruis voorziet het Gentse Lichtfestival van EHBO!

En kan hiervoor alweer rekenen op een team gemotiveerde vrijwilligers!

Gezien haar ontwikkeling de voorbije jaren, besloot Het Vlaamse Kru

DEUGDELIJK BESTUUR BIJ HET VLAAMSE KRUIS

Mensen die hun bestuur- en managementervaring wensen te delen.

Meer info: www.hvk.be/gezocht 

Het antwoord dat we zochten was "zooschool"

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit ten minste 7 en ten hoogste 11 person

Artikel 23 van de statuten van Het Vlaamse Kruis vzw bepaalt dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit ten minste 7 en ten hoogste 11 personen.

Pagina's