PERSBERICHT - DEUGDELIJK BESTUUR BIJ HET VLAAMSE KRUIS

DEUGDELIJK BESTUUR BIJ HET VLAAMSE KRUIS

Het Vlaamse Kruis, opgericht in 1927, is een hulporganisatie met afdelingen en kernen verspreid over Vlaanderen. Dankzij de inzet van honderden enthousiaste vrijwilligers worden de doelstellingen (Missie & visie) gerealiseerd. Focus ligt op opleiding, ziekenvervoer en hulpposten bij evenementen.

Gezien haar ontwikkeling de voorbije jaren, besloot Het Vlaamse Kruis eerder dit jaar om de weg in te slaan van professionalisering. Hoewel een lange weg hierin reeds werd afgelegd onder leiding van het huidige management, dient verdere klemtoon gelegd op corporate governance, welke ook in de non-profit sector aan belang wint. Getuige daarvan, de meerdere semi-wetgevende initiatieven van de voorbije jaren.

Een interne oefening werd opgestart in de vorm van een werkgroep met focus op professionalisering, waar, op informele basis overlegd werd met externe specialisten zoals Guberna, en waar meerdere mogelijkheden werden bekeken. Om de brug te leggen van de theoretische modellen naar de praktijk werd snel een milestone duidelijk, zijnde de aanstelling van een ceo.

Bijgevolg hebben wij het genoegen mee te delen dat we net voor het jaareinde de geschikte kandidaat vonden. Dhr. Pascal Plovie van Management à la Carte werd aangeduid om, enerzijds, de organisatie bij te staan in de uittekening en implementatie van de toekomstige structuren, en anderzijds, op te treden als operationeel verantwoordelijke voor de dagdagelijkse coördinatie van Het Vlaamse Kruis.

Deze laatste functie zal in een beginfase worden uitgevoerd in samenwerking met Dhr. Mark Tsestigh, gedelegeerd bestuurder.

 

Meer info op:

Website: www.hvk.be
E-mail: secretariaat@hvk.be
Tel: 015 27 61 00

Deel dit bericht