Missie

Iedere persoon heeft recht op eerste hulp bij ongeval of ziekte. Het Vlaamse Kruis vzw heeft als doel er voor te zorgen dat alle elementen die bijdragen tot die eerste hulp in Vlaanderen op de meest efficiënte wijze wordt geboden.
We vormen hierdoor de schakel tussen het incident en de eventuele verder gespecialiseerde hulp.

We realiseren dit door:

  • het sensibiliseren van de maatschappij
  • het aanbieden van vorming en gezondheidsopvoeding
  • het ontplooien van hulpposten op allerhande manifestaties
  • het verstrekken van eerste hulp
  • het vervoer van zieken en gewonden
  • de hulpverlening bij rampen
  • de logistieke ondersteuning

Door in een snel evoluerende sociale en geneeskundige omgeving een aangepaste EHBO-vorming en dienstverlening te bieden, blijft Het Vlaamse Kruis vzw een kwalitatief alternatief op het bestaande aanbod in Vlaanderen.

 

Visie

Ongetwijfeld word je geregeld aangesproken en bevraagd over Het Vlaamse Kruis. Wat is Het Vlaamse Kruis? Wie zijn we? Wat willen we?

Op preventieve diensten kan je vaststellen dat de slachtoffers vaak niet weten door wie ze werden verzorgd. “Het wit-gele kruis”, “Het zwarte kruis”, “Het gele kruis”, “Het Vlaamse rode kruis”… De Commissie PR & Marketing lanceerde een actie om de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van onze organisatie te verhogen. Een perfecte en goede outfit van iedere hulpverlener past hier ook perfect in: uniforme, verzorgde kledij, conform de huidige regelgeving.

Verhoogde zichtbaarheid en herkenbaarheid is uiteraard een punt. Zonder onderliggende kwaliteit is dit echter volslagen nutteloos. Deze kwaliteit is een hele uitdaging voor de vrijwillig(st)er zelf, voor de besturen en voor de Commissie Opleidingen. Goede inscholingen en bijscholingen zijn dan ook noodzakelijk. Zeker met het oog op de toekomst, want de verwachtingen van de slachtoffers en de verplichtingen door de overheid opgelegd groeien iedere dag.

Zonder toekomstvisie is dit echter een lege doos.

In het voorjaar 2011 werd de onderstaande visietekst goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

De krachtlijnen zijn:

helpen
leren helpen
helpen leren helpen.

Deze visie is perfect hanteerbaar, omvat ons historisch erfgoed en de kerngedachten die door de Vlaamse Gemeenschap werden opgelegd. Je kan deze tekst als uitleg en verduidelijking dan ook perfect gebruiken.

Het Vlaamse Kruis
Een onuitwisbare stempel,
het interbellum van vorige eeuw:
vredestijd tussen twee bloedige oorlogen,
Vlaamse ontvoogdingsstrijd.

Een vrijwillig(st)ersorganisatie
voor gezondheidszorg
voor en met de inwoners van
en in de taal van
Vlaanderen.

Horizontaal en met inspraak,
wars van een militaire structuur
en gestructureerde oorlogshulpverlening.

Niet gebonden aan
een natie, partij, ideologie, zuil of religie.

krachtig samengebald:
een hulpverlener in elk gezin in Vlaanderen. 

Uitdagingen vandaag en morgen
totaal veranderde maatschappij:
multiculturaliteit en diversiteit,
versnelde communicatie,
kwalitatief beter uitgewerkte gezondheidszorg,
integratie en inclusie,
nieuwe vrijwillig(st)ers…

Het Vlaamse Kruis:
kwalitatief  en breed aanbod
voor gezondheidszorg
in Vlaanderen.

helpen:
Eerste hulp bij een ongeluk,
efficiënte hulpverlening bij rampen,
preventieve hulpposten bij evenementen en manifestaties,
vervoer van zieken en gewonden,
vervoer van mensen met een beperking,
met aandacht voor de eigenheid van ieder slachtoffer
en zonder de uitsluitingsmechanismen.

leren helpen:
Laagdrempelige ehbo-cursussen,
preventie,
inspelen op nieuwe verzorgingswijzen,
gebruiken nieuwste audiovisuele technologie.
Bevorderen voldoeninggevend engagement
van de vrijwillig(st)er.
Wij-gevoel en teamspirit
van de basis tot de top.

helpen leren helpen:
Simulanten als didactische ondersteuning.
Logistieke ondersteuning door vrijwillig(st)ers.
Doorgroeimogelijkheden  voor alle vrijwillig(st)ers.
Oog voor preventie.