Wat is een hulppost?

 

Voor verschillende manifestaties, wedstrijden, evenementen, ... kunnen organisatoren beroep doen op EHBO-ondersteuning van Het Vlaamse Kruis.  Minimaal 2 gekwalificeerde EHBO-vrijwilligers staan garant voor een goede hulpverlening met het nodige verzorgingsmateriaal. Uiteraard kan dit, naargelang het risico, uitgebreid worden met extra hulpverleners, fietsteams, bijkomende ambulances, meer urgentiemateriaal en grotere hulpposten.

Bij grootse evenementen kan dit worden uitgebouwd tot een zeer groot aantal hulpverleners (EHBO’ers, ambulanciers, verpleegkundigen, artsen, …) en verschillende ambulances die voldoen aan de 112 normen. Veelal vindt er een samenwerking plaats tussen verschillende afdelingen. Gespecialiseerde vrijwilligers nemen de coördinatie en de communicatie waar.

Zou je graag een hulppost zien op je evenement? Doe de aanvraag daarvoor ruim op voorhand gezien onze agenda snel vol loopt. De vergoeding die Het Vlaamse Kruis aan de organisator aanrekent stemt overeen met de voorziene inzet. Het spreekt voor zich het slachtoffer niet hoeft te betalen voor de verzorging (met uitzondering van ziekenvervoer) die we aanbieden. De organisator moet na de manifestatie niet bijbetalen voor de uitgevoerde verzorgingen. Alle afspraken worden contractueel vastgelegd.

Voor verschillende evenementen legt de overheid bepaalde eisen vast omtrent de hulpverlening. Het Vlaamse Kruis heeft een ruime ervaring met de organisatie van risicodiensten en is op de hoogte van de gangbare procedures. Wij helpen je bij twijfel graag met het verstrekken van een deskundig advies. 

 

.