Vrijwilligerswerk biedt een belangrijke meerwaarde aan onze maatschappij.

Dankzij de belangeloze inzet van vrijwilligers komt Het Vlaamse Kruis tegemoet aan de vele maatschappelijke noden en verwachtingen die er zijn.

Opgelet: Voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk is een lidmaatschap noodzakelijk, hierin zit namelijk jouw verzekering in verwerkt.
Na een onthaalgesprek bij een afdeling zullen zij de nodige administratie samen met jouw uitvoeren.

Mag enkel uit cijfers bestaan

 

 

Voor je activiteit als vrijwilliger vragen we een uittreksel uit het strafregister model 596.2

Het uittreksel uit het strafregister - model 596.2 is (online) te bekomen bij je gemeentebestuur en af te leveren:

  • door elke kandidaat-vrijwilliger,
  • bij iedere aanvraag van een badge,
  • om de 5 jaar ofwel bij wijziging spontaan te vernieuwen.

 

 

Ik engageer me voor HVK en ga akkoord met de normen en waarden door de afsprakennota te ondertekenen. Je kan hier een blanco afsprakennota downloaden.
Na het invullen bezorg je het document aan je contactpersoon in de afdeling.

 

 

Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het privacyverklaring verwerkt. Wil je meer weten over deze verklaring én over wat we met jouw gegevens doen? Meer informatie: https://www.hvk.be/privacyverklaring

De velden die niet zijn aangeduid met een * zijn niet verplicht. Indien je deze velden invuld ga je akkoord dat deze gegevens verwerkt kunnen worden door Het Vlaamse Kruis vzw, conform onze privacyverklaring.