"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"

Met deze slogan is Het Vlaamse Kruis naar de bevolking gestapt om iedereen er attent op te maken dat de eerste hulp enorm belangrijk is. De statistieken vertellen ons dat de meeste ongelukken thuis gebeuren. Een snijwonde, een val,.. het is snel gebeurd.

Intussen blijft de geneeskunde grote vooruitgang boeken, zodat zelfs ernstige verwondingen hersteld kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk het slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte eerste zorgen toe te dienen.

Het Vlaamse Kruis streeft na dat tenminste 1 persoon in elk gezin de eerste hulp kan verlenen.

U betaalt € 35 voor beide modules:

Basiscursus: duur van de opleiding: 17 uren  (inclusief evaluatie proef)  - Voorwaarden: min. 15 jaar
Vervolgcursus: duur van de opleiding: 22  uren  (inclusief evaluatie proef)  - Voorwaarden: min. 15 jaar en houder van een geldig brevet EHBO-basis of brevet nijverheidshelper.