"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"

Met deze slogan is Het Vlaamse Kruis naar de bevolking gestapt om iedereen er attent op te maken dat de eerste hulp enorm belangrijk is. De statistieken vertellen ons dat de meeste ongelukken thuis gebeuren. Een snijwonde, een val,.. het is snel gebeurd.

Intussen blijft de geneeskunde grote vooruitgang boeken, zodat zelfs ernstige verwondingen hersteld kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk het slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte eerste zorgen toe te dienen.

Het Vlaamse Kruis streeft na dat tenminste 1 persoon in elk gezin de eerste hulp kan verlenen.

U betaalt € 55 voor beide modules:

Basiscursus: duur van de opleiding: 17 uren  (inclusief evaluatie proef)  - Voorwaarden: min. 16 jaar
Vervolgcursus: duur van de opleiding: 22  uren  (inclusief evaluatie proef)  - Voorwaarden: min. 16 jaar en houder van een geldig brevet EHBO-basis of brevet nijverheidshelper.

Sinds 2020 geven we al onze opleidingen via de universele ABCDE-benadering. We schreven in 2019 een nieuw handboek eerste hulp. Het werd geschreven op maat van de leken-hulpverlener. We vertrekken vanuit de systematische ABCDE-benadering die ook professionele hulpverleners zoals artsen en verpleegkundigen dagelijks toepassen. Daarbij benader je een slachtoffer op een gestructureerde manier, en bij elke stap neem je zo nodig onmiddellijk de juiste actie. Het handboek kwam tot stand door het samenbrengen van de expertise van lesgevers, ambulanciers, PIT verpleegkundigen, artsen, de Commissie Opleidingen en medewerkers van afdelingen van HVK. Door de combinatie van al deze verschillende invalshoeken, bereikten we het best mogelijke resultaat. Daardoor is het handboek uitstekend geschikt voor iedereen die eerste hulp wil verlenen volgens de meest recente internationale richtlijnen en inzichten. De ABCDE-benadering: innoverend voor leken-hulpverleners, reeds jaren de standaard bij de professionele hulpverleners. Koop het handboek via opleidingen@hvk.be