Het Vlaamse Kruis vzw streeft naar een optimale dienstverlening, met aandacht voor klantvriendelijkheid. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de dienstverlening van Het Vlaamse Kruis of haar medewerkers. Laat ons dit weten, zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Een melding betreft een bepaalde tekortkoming van Het Vlaamse Kruis vzw of een probleem waarvan je wilt dat dit wordt opgelost.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Het Vlaamse Kruis vzw, dit kan gaan over de manier waarop je behandeld werd door de medewerker, de manier waarop medewerker/afdeling de dienstverlening heeft uitgevoerd (of niet uitgevoerd) of de termijn waarop de het (niet) heeft uitgevoerd, enz.

Jouw melding of klacht komt terecht bij de aangestelde van de hoofdzetel van Het Vlaamse Kruis vzw, die deze met discretie behandeld.

Afhankelijk van de aard van de melding/klacht wordt deze in behandeling genomen door ofwel een lokale vertegenwoordiger van de afdeling of provinciebestuur, een medewerker van de hoofdzetel, de directie of de Commissie Geschillen.

Indieners van een klacht ontvangen per e-mail een bericht met registratienummer zodra de klacht is geregistreerd en wordt behandeld. 

Bij klachten over grensoverschrijdend gedrag kan er tevens ook klacht worden neergelegd bij de politie, meer informatie kan je vinden op https://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/pesterijen_en_ongewenst_gedrag/klachten 

Anonieme klachten kunnen niet worden behandeld. 

 

Jouw contactgegevens
Melding
Klacht
Getuigen en/of betrokkenen?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx avi mov mp3 ogg wav.