Algemene voorstelling

Het Vlaamse Kruis is een hulporganisatie met afdelingen en kernen verspreid over Vlaanderen. Dankzij de inzet van honderden enthousiaste vrijwilligers worden de doelstellingen (Missie & visie) gerealiseerd.

Jouw inzet en gedrevenheid als vrijwilliger kunnen het verschil maken!

Voor haar uitbouw wordt Het Vlaamse Kruis vzw ondersteund door overkoepelende
of thematische structuren die advies geven op gebied van bv. opleidingen,
ongevalssimulaties als didactische ondersteuning, rampenplanning enzovoorts.

Zie je EHBO niet zitten maar wil je je beroepskennis en ervaring ter beschikking stellen? 
Wij kunnen je helpen aan een zinvolle en maatschappelijke uitdaging die niet alleen nuttig is voor anderen, maar alvast ook voor jezelf en je directe omgeving.

Elke lokale werking (afdeling/kern) heeft een eigen 'bestuur'. Dit zijn vrijwilligers die gekozen worden door de leden van de lokale werking.

De voornaamste financiële steun vormen de lidgelden van actieve en steunende leden. (Lidmaatschap – Donaties - legaten
Daarnaast doen de afdelingen en kernen aan dienstverlening:

(EHBO)-opleidingen

Een snijwonde, een val… het is snel gebeurd. Intussen blijft de geneeskunde grote vooruitgang boeken. Desondanks blijft het noodzakelijk het slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte eerste zorgen toe te dienen. In een praktijkgerichte opleiding  (EHBO opleiding) wil Het Vlaamse Kruis als erkende landelijk gespecialiseerde vormingsinstelling, mensen opleiden in het toepassen van EHBO: van kleine wonden tot levensbedreigende letsels.

Verzorgen van EHBO-hulpposten

Een EHBO-hulppost van Het Vlaamse Kruis wordt ingericht om eerste hulp toe te dienen aan deelnemers en toeschouwers van een manifestatie. De aanvraag voor een hulppost gebeurt door de organisator of de overheid. (EHBO-bijstand)
De EHBO-ploegen -bestaande uit minstens 2 opgeleide hulpverleners - zorgen voor een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Het risico van  de manifestatie bepaalt ook de inrichting, het inzetten van de medische materialen, van de hulppost. Artsen en verpleegkundigen kunnen ingezet worden voor diensten met een groter medisch risico.

Hulp verlenen bij rampen

Het Vlaamse Kruis is niet enkel actief in de preventieve hulpverlening of EHBO-hulpverlening. In geval van ramp zijn we als eerstelijnshulp oproepbaar. Het Vlaamse Kruis werkt hiervoor nauw samen met de andere hulpdiensten (brandweer, politie, ziekenhuizen…)

Bij een aantal afdelingen en kernen kan je terecht voor het ontlenen van krukken, rolstoelen, hometrainers… . Aan de leden wordt een korting toegekend.

Instaan voor ziekenvervoer

Je kan beroep doen op de ziekenwagendienst van Het Vlaamse Kruis vzw, ook vanuit het buitenland. 
(ziekenvervoer)