Er zijn nieuwe kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Het protocol, welke eind juni jl. ondertekend werd door Minister Vandeurzen, is een opsomming van kwaliteitseisen voor ambulancediensten die instaan voor niet-dringend liggend vervoer, zoals een opleiding voor patiëntvervoerders, voorschriften qua hygiëne en uitrusting van het voertuig. De ambulancediensten moeten zich hierop laten controleren en accrediteren door een onafhankelijke controle-organisatie, om vervolgens op een lijst te komen die de Vlaamse Gemeenschap zal publiceren.

Wat is niet-dringend liggend ziekenvervoer?

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor “niet-dringend liggend ziekenvervoer” inschakelen. Aangezien er vandaag geen regelgeving was voor deze diensten, mag iedereen ze aanbieden. Het protocolakkoord brengt hier nu verandering in.

 

Kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

In het protocol engageren de ambulancediensten zich tot o.a. volgende kwaliteitseisen:

  • Twee patiëntvervoerders bij elk transport: een ziekenwagenbestuurder én een patiëntvervoerder die de patiënt begeleidt.
  • Opleiding voor de patiëntvervoerders: elke bestuurder zal een certificaat van eerste hulp opleiding moeten behalen tegen 1 januari 2018. De begeleider moet dit behalen tegen 1 januari 2017. Maar binnen een termijn van 5 jaar moet de begeleider een meer uitgebreide en nog uit te werken opleiding niet-dringend liggend ziekenvervoer volgen, vergelijkbaar met de bestaande en specifieke opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.
  • Transparante facturatie: iedere patiënt of aanvrager krijgt bij de bestelling van het ziekenvervoer inzage in de tarieven en krijgt een kostenraming. Ook de factuur moet duidelijk opgesteld zijn.
  • Uitrustings- en hygiënevereisten: het protocol voorziet in een lijst van materiaal dat standaard in het voertuig aanwezig moet zijn (bv. handalcohol, een AED, berries, wondverzorgingsmateriaal…) en hygiënische voorschriften.
  • Degelijke klachtenbehandeling: elke aanbieder moet een procedure hebben voor klachtenbehandeling en moet de klant-patiënt duidelijk informeren tot wie hij zich kan richten met klachten.
  • Nederlands: ziekenvervoerders moeten een gesprek in het Nederlands kunnen voeren met een Nederlandstalige patiënt.