Er zijn nieuwe kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Het protocol, welke eind juni jl. ondertekend werd door Minister Vandeurzen, is een opsomming van kwaliteitseisen voor ambulancediensten die instaan voor niet-dringend liggend vervoer, zoals een opleiding voor patiëntvervoerders, voorschriften qua hygiëne en uitrusting van het voertuig. De ambulancediensten moeten zich hierop laten controleren en accrediteren door een onafhankelijke controle-organisatie, om vervolgens op een lijst te komen die de Vlaamse Gemeenschap zal publiceren.

Wat is niet-dringend liggend ziekenvervoer?

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor “niet-dringend liggend ziekenvervoer” inschakelen. Aangezien er vandaag geen regelgeving was voor deze diensten, mag iedereen ze aanbieden. Het protocolakkoord brengt hier nu verandering in.

 

Kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

In het protocol engageren de ambulancediensten zich tot o.a. volgende kwaliteitseisen:

 • Twee patiëntvervoerders bij elk transport: een ziekenwagenbestuurder én een patiëntvervoerder die de patiënt begeleidt.
 • Opleiding voor de patiëntvervoerders: elke bestuurder zal een certificaat van eerste hulp opleiding moeten behalen tegen 1 januari 2018. De begeleider moet dit behalen tegen 1 januari 2017. Maar binnen een termijn van 5 jaar moet de begeleider een meer uitgebreide en nog uit te werken opleiding niet-dringend liggend ziekenvervoer volgen, vergelijkbaar met de bestaande en specifieke opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.
 • Transparante facturatie: iedere patiënt of aanvrager krijgt bij de bestelling van het ziekenvervoer inzage in de tarieven en krijgt een kostenraming. Ook de factuur moet duidelijk opgesteld zijn.
 • Uitrustings- en hygiënevereisten: het protocol voorziet in een lijst van materiaal dat standaard in het voertuig aanwezig moet zijn (bv. handalcohol, een AED, berries, wondverzorgingsmateriaal…) en hygiënische voorschriften.
 • Degelijke klachtenbehandeling: elke aanbieder moet een procedure hebben voor klachtenbehandeling en moet de klant-patiënt duidelijk informeren tot wie hij zich kan richten met klachten.
 • Nederlands: ziekenvervoerders moeten een gesprek in het Nederlands kunnen voeren met een Nederlandstalige patiënt.

NIEUW !!! OPLEIDINGSAANBOD EERSTE HULP VOOR PATIËNTVERVOEDERS NIET DRINGEND LIGGEND ZIEKENVERVOER:

Het Vlaamse Kruis organiseert kwalitatieve eerste hulp opleidingen.  Naar aanleiding van dit protocol worden er nu specifieke cursussen georganiseerd voor de patiëntvervoerders die nog niet in het bezit zijn van een brevet “eerste hulp”.

Deze opleidingen voorzien we in open aanbod op verschillende locaties in Vlaanderen, doch dit kan ook op andere locaties (bv op bedrijf zelf).

In OPEN AANBOD kan elke patiëntvervoerder zich vrij inschrijven, vanaf 8 inschrijvingen zal deze eerste hulp opleiding ook plaatsvinden.

De opleiding inclusief examen duurt 24 uur. De doelstellingen van de opleiding is reeds de patiëntvervoerder een basis opleiding te geven in afwachting dat de opleiding “Niet dringend Liggend Ziekenvervoer” een feit is.

Op het einde van deze opleiding kunnen de deelnemers een examen afleggen, dat bij positief gevolg een brevet “Eerste hulp” oplevert, conform het bovenstaand protocol.

Je leert tijdens de opleiding: 

 • Principes van eerste hulp
 • Benadering patiënt
 • Reanimatie en defibrillatie
 • Bloedingen
 • Huidwonden
 • Brandwonden
 • Letsels aan hoofd en hals, borst, ledematen, buik en rug
 • Steken en beten
 • Vergiftiging
 • Specifieke letsels en aandoeningen
 • Specifiek voor patiëntvervoerders: zorglandschap / patiëntenzorg / algemene hygiëne

Het standaard tarief voor het open aanbod tijdens werkdagen voor 6 dagdelen bedraagt € 270,00 per deelnemer.

BBA-leden en leden van HVK ontvangen een korting van 10 %.