Verkiezingen Raad van Bestuur - Het Vlaamse Kruis vzw

Gezien haar ontwikkeling de voorbije jaren, besloot Het Vlaamse Kruis in 2017 om de weg in te slaan van professionalisering. Hoewel een lange weg hierin reeds werd afgelegd onder leiding van het huidige management, dient verdere klemtoon gelegd op corporate governance. Een interne oefening werd opgestart in de vorm van een werkgroep met focus op professionalisering.
Om vanaf de theorie de praktijk te realiseren heeft Het Vlaamse Kruis het genoegen u mee te delen dat ze overeenkomstig artikel 23 van haar statuten 6 mandaten voor de Raad van Bestuur openstelt.

Ieder toegetreden lid (= lidgeld betaald) kan zich kandidaat stellen voor een mandaat binnen de Raad van Bestuur. De verkiezing heeft plaats op de Algemene Vergadering van woensdag 28 maart 2018. Kandidaturen, schriftelijk en met motivatie, dienen uiterlijk woensdag 14.03.2018 op het algemeen secretariaat (Battelsesteenweg 315, 2800 Mechelen, as@hvk.be, fax 015 28 87 29) toe te komen.

De kiesprocedure verloopt volgens art. 32/4 van het huishoudelijk reglement van 25.01.2018 en is te bekomen op het algemeen secretariaat. 

Deel dit bericht