Verkiezingen mandaten Raad van Bestuur

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit ten minste 7 en ten hoogste 11 personen. De Raad van Bestuur stelt in haar Algemene Vergadering dd. 30.03.2017 6 mandaten open.

Ieder toegetreden lid (= lidgeld betaald) kan zich kandidaat stellen voor een mandaat binnen de Raad van Bestuur. De verkiezing heeft plaats op de Algemene Vergadering van 30.03.2017. Kandidaturen, schriftelijk en met motivatie, dienen uiterlijk 25.03.2017 op het algemeen secretariaat (Battelsesteenweg 315, 2800 Mechelen, as@hvk.be, fax 015 28 87 29) toe te komen.

De kiesprocedure verloopt volgens art. 32/4 van het HhR van 01.02.2015 en is te bekomen op het algemeen secretariaat. 

Deel dit bericht