Onze voornaamste financiële steun vormen de lidgelden van actieve en steunende leden (lidmaatschap - donaties - legaten). Wij hopen dat jij ons op actieve of passieve manier wil steunen.

Wanneer je lid bent kan je genieten van extra voordelen:

VOORDELEN VOOR LEDEN

  • Een ongevallenverzekering en verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid tijdens (toevallige) hulpverlening en stage als hulpverlener.
  • Het nationaal tijdschrift (4 nummers per jaar): voor hoofdleden en beschermende leden
  • Fiscaal attest voor giften vanaf minimum 70,00 euro (30,00 euro lidgeld + minimum 40,00 euro gift)  
  • Korting op VAB pechservice (BeNeLux) en op reisbijstand
  • Korting bij E5-Mode.
  • Korting bij Octa+

Verband Maart

 

Verband Juni

 

Verband September

 

 

 LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN


 Je kan je lidmaatschapsbijdrage storten op rekeningnummer:  IBAN: BE36 4025 5592 5181     BIC: KRED BE BB