Iedereen kan tegen betaling van de lidmaatschapsbijdrage lid van de vereniging worden. Voor het lidmaatschap wordt een lidkaart uitgeschreven.

Leden worden naargelang hun bijdrage als beschermend lid of hoofdlid ingeschreven. Personen die een cursus volgen, ontvangen (indien niet verzekerd via werkgever) ook een lidkaart als cursist.

VOORDELEN VOOR LEDEN

  • Een ongevallenverzekering en verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid tijdens (toevallige) hulpverlening en stage als hulpverlener.
  • Het nationaal tijdschrift (4 nummers per jaar): voor hoofdleden en beschermende leden
  • Fiscaal attest voor giften vanaf minimum 70,00 euro (30,00 euro lidgeld + minimum 40,00 euro gift)  
  • Korting op VAB pechservice (BeNeLux) en op reisbijstand
  • Korting bij E5-Mode.
  • Korting bij Octa+

Verband Maart

 

Verband Juni

 

Verband September

 

 

 LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN
 

 VerzekeringKortingbij E5/Octa+/VAB/ziekenvervoer en uitleendienst HVKNationaal tijdschrift"Verband" Fiscaal attestEuro
lidXXX 30,00
Beschermend lidXXXXvanaf 70,00

 Je kan je lidmaatschapsbijdrage storten op rekeningnummer:  IBAN: BE36 4025 5592 5181     BIC: KRED BE BB