Iedereen mag, maar niemand moet een testament maken. Een testament is een geschreven wilsbeschikking waarin een legaat (schenking van geld of goederen) wordt geregeld.Het testament wordt pas uitgevoerd na het overlijden van de erflater. Als je zelf geen testament hebt nagelaten, worden je goederen verdeeld over je erfgenamen, overeenkomstig het erfrecht zoals in het burgerlijk wetboek staat.De wetgeving is rechtlijnig en houdt geen rekening met je eigen voorkeuren of idealen. Indien je een persoonlijke voorkeur wil inbrengen, zal je die zelf moeten neerschrijven of laten vastleggen.

 

Legaat

De wet laat iedereen toe een legaat te doen aan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Zo kan je jouw bezit of een deel ervan bestemmen voor een werk dat bijdraagt tot het verwezenlijken van je eigen idealen.

 

Schenking

Je kan ook tijdens je leven een schenking doen aan Het Vlaamse Kruis. Er zijn twee soorten schenkingen:

Schenking van hand tot hand:
Je kunt geld, juwelen, meubelen, geldwissels... schenken. Voor dit soort schenkingen betaalt men geen belasting.

Schenking bij notariële akte:
De schenking van onroerende goederen kan enkel bij notariële akte geschieden. In dit geval zijn de schenkingsrechten, betaald door Het Vlaamse Kruis, dezelfde als de erfbelasting.

 

Raadpleeg je notaris indien het je laatste wilsbeschikking is om Het Vlaamse Kruis te steunen.