Openstelling van 4 mandaten RVB

Artikel 23 van de statuten van Het Vlaamse Kruis vzw bepaalt dat de Raad van Bestuur samengesteld is uit ten minste 7 en ten hoogste 11 personen. De Raad van Bestuur stelt in haar Algemene Vergadering van 04.12.2016 4 mandaten open.

Ieder toegetreden lid (= lidgeld betaald) kan zich kandidaat stellen voor een mandaat binnen de Raad van Bestuur.

De verkiezing heeft plaats op de Algemene Vergadering van 04.12.2016.

Kandidaturen, schriftelijk én met motivatie, dienen uiterlijk 28.11.2016 op het Algemeen Secretariaat (Battelsesteenweg 315-2800 Mechelen, as@hvk.be, fax 015 20 87 29) toe te komen.

 

De kandidaten zullen gevraagd worden hun motivatie persoonlijk te komen toelichten op de Algemene Vergadering van 04.12.2016.
De kiesprocedure verloopt volgens art. 32/4 van het Huishoudelijk Reglement van 01.02.2015, dewelke te bekomen is op het Algemeen Secretariaat.

Deel dit bericht