Al 90 jaar streeft de Raad van Bestuur naar een kwalitatief en deugdelijk bestuur van onze vereniging.  Op 22/11/2017 zullen we de werking van onze bestuursorganen evalueren.

Via deze weg doen we een oproep naar mensen die hun bestuur-/managementervaringen wensen te delen, wensen mee te denken over een verdere professionalisering doorheen de verschillende bestuursmandaten. We herbekijken ons charter en interne codes en doen dit in nauwe samenwerking met Guberna, Instituut voor bestuurders.

De voorzitter voorziet een 5-tal samenkomsten om met heel het voorstel klaar te zijn tegen de algemene vergadering van maart 2018.

De eerste samenkomst is gepland op 22/11/2017 om 19.30 uur.

Heb jij goesting en nog wat tijd vrij om hier samen met ons je schouders onder te zetten?

Heb je nog vragen of wens je je voor te bereiden aan de hand van de huidige organigrammen, charter RVB, statuten?

 

Laat het ons weten voor 15/11/2017 via as@hvk.be