Het Vlaamse Kruis biedt naast een Individueel lidmaatschap ook een Gezinslidmaatschap aan.

Iedere persoon heeft recht op eerste hulp bij ongeval of ziekte. Het Vlaamse Kruis vzw heeft tot doel er voor te zorgen dat alle elementen die bijdragen tot die eerste hulp in Vlaanderen op de meest efficiënte wijze wordt geboden. We vormen hierdoor de schakel tussen het incident en de eventuele verder gespecialiseerde hulp.

Een goede hedendaagse hulpverlening kost geld. We halen onze inkomsten uit de dienstverlening van onze afdelingen en kernen. Maar de voornaamste financiële steun vormen de lidgelden van actieve en steunende leden (lidmaatschap - donaties - legaten). Wij kopen dat jij ons op actieve en/of passieve manier wil steunen!

 

Wens mij en mijn inwonende gezindsleden in te schrijven voor een gezinslidmaatschap.
Ik ga akkoord met en voldoe aan onderstaande voorwaarden:

  • Een gezinslidmaatschap bedraagt 80 euro/jaar.
  • Onder een gezin verstaan we een groep van minstens 3 personen die onder hetzelfde dak wonen.
  • Het gezin ontvangt slechts 1 exemplaar per kwartaal van het nationale tijdschrift 'verband'.
  • Het gezin ontvangt slechts 1 lidkaart met Login voor de website van Het Vlaamse Kruis. De login geeft toegang tot het digitaal tijdschrift en geeft de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens te raadplegen en te wijzigen.

  

 

Inwonende gezindsleden