Duizenden mensen hebben de voorbije jaren een cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen gevolgd. Hetzij in hun jeugdbeweging, op het werk of bij een hulporganisatie zoals de onze, of misschien zelfs tijdens hun legerdienst.
Maar misschien zit wat je toen leerde intussen al wat verder in jouw geheugen? Wie te maken krijgt met een ongeval kan daardoor wel eens aarzelen om met hulpverlening te starten.

Maar... uit je EHBO-opleiding heb je zeker wel onthouden dat de eerste minuten van cruciaal belang zijn: bij een hevige bloeding bijvoorbeeld, een hartstilstand of een brandwonde.
In sommige gevallen kan een snel optreden in afwachting van de professionele hulpverlening zelfs levens redden.

Via Het Vlaamse Kruis biedt de Vlaamse overheid nu "Opfrissingscursussen EHBO" aan.

Tijdens één namiddag of avond (drie lesuren) leer je, in groep van maximum 15 deelnemers, wat je in die cruciale eerste minuten kan doen én hoe je op een correcte manier de hulpdiensten verwittigt.
Bij een minimum aanwezigheid van 10 deelnemers kunnen wij ook bij je ter plaatse deze opfrissingscursus geven.

Interesse? Contacteer uw lokale afdeling