Onze voornaamste financiële steun vormen de lidgelden van actieve en steunende leden (lidmaatschap - donaties - legaten). Wij hopen dat jij ons op actieve of passieve manier wil steunen.

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN:

€ 30 - Lid
€ 80 - Gezinslidmaatschap

Je kan je lidmaatschapsbijdrage storten op rekeningnummer met vermelding van je naam en/of lidnummer:  

IBAN: BE36 4025 5592 5181    
BIC: KRED BE BB 

 

Aanmelden als nieuw lid van Het Vlaamse Kruis vzw

Privacy
Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het privacyverklaring verwerkt. Wil je meer weten over deze verklaring én over wat we met jouw gegevens doen? Meer informatie: https://www.hvk.be/privacyverklaring